Zinātne

Kā zinātnieki iesaistās sabiedrībā

Lielākā daļa zinātnieku (87%) uzskata, ka ir svarīgi piedalīties sabiedriskās politikas debatēs. Gandrīz puse izmanto sociālo mediju, lai apspriestu vai sekotu zinātnei, un gandrīz ceturtā daļa emuāru par zinātni un pētniecību.

Kā zinātnieki iesaistās

Zinātniekiem ir plaša sadarbība ar pilsoņiem, kuri nav eksperti, un daži no sakariem ir izveidoti, izmantojot sociālos medijus un emuārus. Gandrīz visas AAAS

Amerikāņi, politika un zinātne

Sabiedrības politiskie uzskati ir cieši saistīti ar attieksmi pret klimata un enerģētikas jautājumiem, bet mazāk svarīgi attiecībā uz biomedicīnas, pārtikas nekaitīguma un kosmosa jautājumiem.